Welcome

OrganikDunya.com

Organik Gıda


Organik Tarım


Organik Yaşam


Neden Organik?

Dünyada hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak tarım ürünlerine olan talebin yoğunluğu, son yıllarda yüksek verimi öncelikli hale getirmiştir. Bunun için kimyasal tarım ilaçları, genetiği değiştirilmiş tohumlar ve hormonlar; ekolojik denge ve ürün kalitesindeki sağlık kriterlerini ikinci plana atarak tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak da gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim, çevreye, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeye başlamıştır.

Ayrıca organik üretim yapılacak arazinin; işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekir. Üreticiler, bütün bu kriterleri sağladığı takdirde organik sertifikası alabilirler.

Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir. Aynı zamanda organik tarım, toprağın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, yüzyıllar içerisinde oluşan kültür mirasının devamı, doğal ve toplumsal dengelerin gözetilmesi açısından da destekleyici bir unsur olarak görülmelidir.

Doğal Bakım


Organik Dünya